Andrzej Krugler

Spitfire Mk.I 1/48 Tamiya on No. 4801 stand