3201 – návod

Původní verze se čtyřmi šrouby ve sloupcích …..

Upravená verze se čtyřmi křídlovými maticemi  …..