3201 – návod

Původní verze s hexagonálními maticemi ve sloupcích …..

a šrouby M4 s půlkulatou hlavou z vnější strany …..

 

Upravená verze se šrouby M4 s hexagonální hlavou  …..

a křídlovými maticemi s podložkami z vnější strany …..